Sundhedsindsats skal sikre et godt liv for udsatte borgere

10/05-2017

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt handleplanen for sundhedsindsatsen 2017. Et centralt omdrejningspunkt for alle indsatser er at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed, som gennem de sidste 20 år har været stigende i Danmark. De afgørende årsager til social ulighed er bl.a. børns tidlige udvikling, uddannelsesniveau, beskæftigelse, social udsathed og brug af sundhedsydelser. I år bliver der derfor gjort en særlig indsats for udsatte borgere.

”Det kan ikke være rigtigt, at der er så stor forskel på, hvordan vi har det. Vi bliver nødt til at gøre en aktiv, målrettet indsats for at give flere borgere mulighed for at leve et godt og sundt liv. Derfor vil vi lave flere sundhedstilbud, hvor borgerne er, og især for udsatte borgere, der ikke selv henvender sig for eksempel i Sundhedscentret. Vi prioriterer vores sundhedsindsats, så den virker for de borgere, der har behov. Og så har vi fokus på at skabe mere helhed i indsatsen," siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Britt Jensen.

Borgere med psykisk sygdom dør 15-20 år tidligere end gennemsnitsdanskeren. De er udsatte på grund af større risiko for at udvikle kroniske sygdomme som type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdomme. 30 procent borgere med en længerevarende psykisk lidelse ryger dagligt i forhold til 16 procent blandt den generelle befolkning. Samtidig er borgere med psykiske lidelser mere interesserede end den generelle befolkning i at forbedre deres sundhed.

”Sundhedscenterets medarbejdere vil tage mere ud af huset og gøre det sunde valg lettere bl.a. på væresteder og i bofællesskaber. Her vil de også oplyse borgerne om deres muligheder for at få støtte til et sundere liv for eksempel gennem Sundhedscenterets tilbud om rygestop, vægttab og stresshåndtering. Det er en ny, målrettet indsats, som bygger på eksisterende indsatser og aktiviteter, men det er også et nyt samarbejde med Udsatterådet om at styrke ligheden i sundhed," fortæller Britt Jensen.

Et andet fokusområde i sundhedsindsatsen er, at der skal være færre borgere med stress i Rødovre. Seneste sundhedsprofil viste, at lidt mere end hver femte borger i Rødovre er stresset. Derfor vil Jobcentret og Sundhedscentret afprøve en ny model for, at sygemeldte borgere med stress kan komme hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

Indsatser og mål i handleplanen 2017
Med udgangspunkt i sundhedspolitikkens strategimål er der valgt seks overordnede fokusområder for 2017:

 • Sundhed hvor borgerne er: Borgernes sundhedsadfærd påvirkes af dagligdagens rammer f.eks. i kultur- og fritidslivet. Derfor iværksættes indsatser, der styrker sundhed og trivsel i kultur- og idrætsforeningerne, samt for udsatte borgere i lokalmiljøer, væresteder og bofællesskaber.
   
 • Overvægt: Næsten hver anden Rødovre-borger er overvægtig. Overvægtige børn og unge har en stor risiko for at blive overvægtige som voksne. Derfor er der fokus på at hjælpe overvægtige børn og deres familier via Vægtenheden for børn og unge, Fars Køkkenskole og fysiske aktivitetstilbud.
   
 • Tobaksforebyggelse: Tre ud af fire rygere i Rødovre vil gerne stoppe med at ryge. Kommunen sætter fokus på unge og rygning ved bl.a. at fremme røgfrie miljøer på uddannelserne, i foreningslivet og i kommunens institutioner.
   
 • Mental sundhed: 11 procent Rødovre-borgere vurderer, at de har et dårligt mentalt helbred og 22 procent, at de har et højt stressniveau. Derfor iværksætter kommunen indsatser, der skal hjælpe stressramte, sygemeldte borgere hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.
   
 • Kronisk sygdom: 49 procent voksne borgere i Rødovre lever med en kronisk sygdom. Derfor fortsætter og styrkes tilbuddene inden for KOL, type 2-diabetes og hjertesygdom.
   
 • Kræftrehabilitering: Ca. 1.800 Rødovre-borgere lever med kræft. Derfor vil kommunen fortsat udvikle indsatsen for borgere med kræft og deres pårørende ved at videreføre pårørendegrupper og opspore flere sårbare borgere til kræftrehabiliteringen.

Læs hele handleplanen for sundhedsområdet her...