Til kamp mod trafikstøj

25/04-2018

En ny støjhandlingsplan beskriver Rødovre Kommunes indsats for at reducere trafikstøjen.

Rødovre Kommune fortsætter de kommende år bekæmpelsen af støj på egne veje, f.eks. gennem brug af støjreducerende asfalt og hastighedsnedsættelser. Det forventes over tid at give en hørbar effekt på nogle af de store trafikveje. Det er f.eks. Tårnvej, Korsdalsvej og Roskildevej.

Det er dog den store statsvej, Motorring 3 (M3), der står for den dominerende støj i Rødovre. M3 skærer igennem kommunen, og der mangler fortsat støjskærm på en del af strækningen. Efter pres fra Rødovre Kommune afsatte Folketinget i 2010 10 mio.kr. til støjskærm ved en del af M3.

Ifølge udvalgsformand Jan Kongebro løber Folketinget fra ansvaret, hvis de ikke sørger for at få reduceret støjen.

”Der er flere tusinde borgere i Rødovre, der er plaget af støj fra M3. Støjen er langt over den vejledende grænseværdi for trafikstøj ved boliger. Det er statens vej og derfor også deres opgave at få nedbragt støjen. Siden de i 2008 lavede udvidelsen med Danmarks største motorvejskryds i Rødovre, er både trafikken og støjen steget betragteligt. Det plager de mennesker, der bor i området, og det er meget massivt på Vestvolden, som er fredet og vores største rekreative område”, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro.

Rødovre Kommune havde i slutningen af 2016 foretræde for det ansvarlige udvalg i Folketinget, og udvalget er siden af to omgange blevet inviteret til Rødovre, så politikerne selv kan lægge ører til støjgenerne. Indtil videre er besøget ikke blevet til noget – senest med en bemærkning fra udvalget om, at der ikke lige nu er midler til støjbekæmpelse.

”Det er under al kritik. Folketinget bliver nødt til at tage støjproblemerne seriøst. Vi kommer til at banke på deres dør, indtil de har gjort noget ved støjen fra M3 i Rødovre. De må komme ud i virkeligheden og tale med de Rødovreborgere, som oplever støjen på egen krop”, siger Jan Kongebro.

Rødovre Kommunes støjhandlingsplan er i høring fra den 26. april til 21. juni.