Flot og trafiksikker indgang til Rødovre

03/03-2017

Rødovre Kommune investerer næsten 30 mio. kroner i bedre trafiksikkerhed og forskønnelse af Damhustorvet og Roskildevej.

Der har været nogle meget tragiske trafikuheld på Roskildevej omkring Damhustorvet de seneste år. Nu investerer Rødovre Kommune i en flot og mere trafiksikker indgang fra København.

”Det primære sigte med ændringerne er at tage farten af bilerne og skabe større trafiksikkerhed. Derudover har vi et ønske om at få et torv, der fremmer detailhandlen og livet på torvet og skaber bedre sammenhæng til Damhuskroen og Damhussøen,” siger borgmester Erik Nielsen.

Det har været en lang proces med omfattende analyser og dialog med naboer og de lokale erhvervsdrivende.

”Det har været et politisk krav, at naboerne skal inddrages i forbindelse med planlægningen af torvet, og vi har derfor ændret projektet ad flere omgange. Parkeringsproblematikken har været en gordisk knude, men jeg synes, vi får det løst på den bedst mulige måde. Det har ligget Kommunalbestyrelsen meget på sinde, at der fremover er parkeringspladser nok på torvet, ikke mindst af hensyn til de erhvervsdrivende. Nu får vi et rigtigt torv - i dag er det jo mest af alt en kaotisk parkeringsplads. Det bliver et hyggeligt sted, man kan slå sig ned,” siger Erik Nielsen.

På torvet kommer der en lille plads og et vandelement, som er trafikstyret, dvs. at vandsprøjtene bliver styret efter støjniveauet på Roskildevej. I sommerhalvåret vil det fungere som en støjvæg mod vejen. Der er også klargjort til, at der eventuelt senere kan blive opstillet en pavillon, f.eks. med en ny café. På trods af de nye aktiviteter kommer der kun fire færre p-pladser på selve torvet i forhold til i dag. Der bliver desuden etableret 21 nye p-pladser om hjørnet på Hvidovrevej, og Kommunalbestyrelsen har igangsat et projekt, der skal undersøge mulighederne for endnu flere p-pladser om det andet hjørne på Damhus Boulevard.

Kommunalbestyrelsen har allerede sat forvaltningen i gang med at undersøge, hvordan den næste etape af Roskildevej, efter torvet, kan blive forskønnet.

”Jeg forventer, at farten på Roskildevej bliver sænket til 50 kilometer i timen, og at der generelt bliver taget mere hensyn til trafiksikkerheden på den store vej. Derudover skal der være sammenhæng til vores nye flotte Damhustorv. Det bliver en stor forskønnelse af Roskildevej, og forhåbentligt kan det være med til at bringe det gode, gamle handelsliv tilbage,” siger Erik Nielsen.

Fakta

  • Arbejdet på Damhustorvet forventes færdigt i løbet af første halvdel af 2018.
      
  • Den næste etape på Roskildevej fra Damhustorvet til og med krydset ved Veronikavej skal nu projekteres. Anlægsarbejdet er planlagt til at gå i gang i foråret 2018
      
  • Der er i alt fem etaper på strækningen, der bliver forskønnet, fra Damhustorvet til Tårnvej.

Den første etape med Damhustorvet koster i alt 31,4 mio. kroner. Heraf betaler ejeren af Damhuskroen 2,8 mio. kroner gennem en frivillig udbygningsaftale med kommunen.