Hvad arbejder vi med?

I Sammen med Borgeren arbejder vi med livssituationer. En livssituation er en persons aktuelle tilværelse med særlige sociale og personlige forhold. Ved at snakke om livssituationer i stedet for problemer, indsatser eller lignende holder vi for øje, at:

  • Det er en situation i en borgers liv lige nu
  • Der er andre aspekter af et liv, som også kan være relevant at inddrage, når vi samarbejder med borgere.

Vi dykker ned i livssituationer sammen med borgere, medarbejdere og ledere, som kender den enkelte livssituation godt. Du kan læse mere om de forskellige livssituationer i menuen til venstre. Vi har livssituationer om: 

  • Familier
  • Ældre 
  • Job og uddannelse
  • Botilbud og plejehjem

I Sammen med Borgeren arbejder vi også med et kulturspor. Her arbejder vi med at implementere Sammen med Borgeren-tilgangen blandt medarbejderne i Social- og Sundhedsforvaltningen. De to spor kører sideløbende, men de vil dog krydse hinanden i den forstand, at hvad der sker i livssituationerne ofte danner retning for, hvad der er fokus på i kultursporet.