Livssituationer om ældre

I Sammen med borgerne ser vi på en livssituation blandt ældre borgere. Dette kommer også til at inkludere de pårørendes oplevelser. For når den ældre står i en svær situation, påvirker det også de nærmeste.

Vi undersøger livssituationen: