Jeg er udskrevet fra hospital, men er ikke rask

Flertallet af de borgere, som vi mødte i forbindelse med livssituationen, var optaget af forskellige overvejelser om, hvordan de skulle klare sig, når de blev udskrevet. Nogle var i tvivl, om hvordan de kunne fortsætte deres liv som før indlæggelsen, mens andre stod over for nogle store livsvalg i forhold til at skulle flytte bolig på grund af ændret funktionsniveau.

En borger i denne livssituation vil som oftest blive enten udskrevet til eget hjem eller til et ophold på de midlertidige døgnpladser (MDP). Det var således også der, vi mødte dem enten til interview, borgerrejser eller som deltager i deres møder. Derudover var vi med en udskrivningskoordinator på Herlev Hospital og mødte borgerne der.

De forskellige besøg ledte til tre mulighedsrum:

1. Jeg vil gerne klare mig selv – uden at blive overladt til mig selv

2. Mine næres rolle

3. Involvering af borgerne på møderne (på MDP)

 

De tre mulighedsrum var udgangspunktet for tre prototypeworkshops. På workshopsene arbejdede pårørende, medarbejdere og ledere sammen om at konkretisere mulighedsrummene. Ud af i alt otte prototyper på løsninger blev to konkretiseret yderligere og testet hhv. en pårørendeguide og oversigtstavle på MDP.

Det fortalte borgerne os om deres livssituation:

  • ”Jeg skal lige ind i systemet – hvor meget må jeg være til ulejlighed…”
  • ”Min datter og jeg plejer at handle ind sammen om fredagen, så det har jeg ikke fået hjælp til før. Jeg glæder mig til, at vi kan det igen” 
  • ”Jeg vil have, man taler til mig – ikke om mig”