Vi er en familie med et barn med særlige behov, som er på vej til at blive voksen

På opdagelse i livssituationen mødte vi mange familier, hvor bekymringer om fremtiden fyldte meget: Møder de kærligheden, får de en god uddannelse og arbejde, og hvordan bliver de selvstændige og klar til at flytte hjemmefra? Forældrene vil gerne støtte deres barn bedst muligt i forhold til de mange valg. Det kan være svært nok for en ”almindelig” familie. Disse forældre har en ekstra udfordring, da de er forældre til et ungt menneske med særlige behov, f.eks. autisme, der skal tages hensyn til – og det påvirker hele familien.

Forældrene oplever, at det er et fuldtidsjob at støtte deres barn i overgangen fra barn til voksen. Det er svært at finde vej gennem systemet for at få den støtte, som deres barn og familien har brug for. De oplever overgangen som meget brat, hvor familien skal starte forfra med nye sagsbehandlere og nye paragraffer. De går fra at kunne få støtte og vejledning til hele familien til, at den unge nu er myndig og at forældrene ikke har samme rolle i mødet med kommunen, selvom den unge stadig har samme behov for familiens støtte. 

Vi fik kontakt til familierne gennem sagsbehandlere i Børne- og Familieafdelingen, Jobcentrets Ungeteam, Rådgivnings- og Behandlingscentret og UU-vejlederen. Vi har talt med forældre, søskende og de unge selv, hvor vi har mødt dem til interviews i deres hjem eller i kommunen, lavet borgerrejser med dem, fået fotodagbøger på sms, som observatører på deres møder med kommunen og som deltagere i undervisningen på STU’en Rødovre. 

For at få et så nuanceret billede af livssituationen som muligt interviewede vi medarbejdere i Jobcentret, Børne- og familieafdelingen, Ældre- og Handicapafdelingen, Social- og Psykiatriafdelingen, STU’en Rødovre og UU-vejleder fra VUC Vestegnen. Vi observerede også mange møder i de forskellige afdelinger medarbejderne.

De indsigter vi fik, dannede grundlag for fire mulighedsrum:

1. Vi kender vores barn, I kender loven – lad os hjælpe hinanden – Fra afviser… til vejviser

 

2. Tidlig omsorg – fra afsporet… til på sporet

3. Det handler om mig – fra computerspil… til samspil

4. Samarbejde der skaber bedre sammenhæng for borgeren - Fra samarbejde OM borgeren… til samarbejde MED borgeren

Mulighedsrummene var udgangspunktet for fire prototypeworkshops. På workshopsene arbejdede unge, forældre, medarbejdere, ledere og civilsamfund sammen om at konkretisere mulighedsrummene. Der blev bygget mange forskellige prototyper på løsninger, og herefter valgte vi tre, som blev konkretiseret yderligere og testet af forældre og medarbejdere. Disse tre var:

Det fortalte borgerne os om deres livssituation:

  • ”Jeg kunne godt tænke mig, at min søns støttekontaktperson havde kontaktet os og præsenterede sig selv, og hvad der skal ske”
  • ”Det var en meget lang proces til en afklaring: det var som en port, hvor der stod en masse mennesker og kiggede på dig. Bag ved porten skinnede solen!”
  • ”Vi skulle ikke hele systemet igennem for at finde nålen. Nålen hang på opslagstavlen”.