Jeg er syg og er afhængig af sygedagpenge

Kendetegnene for de borgere vi talte med var, at de var frustrerede over, at de på grund af deres enten psykiske eller fysiske sygdom ikke kunne det samme, som før de blev syge. De var alle optagede af at blive raske så hurtigt som muligt og forhåbentlig vende tilbage til arbejdsmarkedet.

De var vant til at have kontrol over deres liv og klare sig selv. Nu var de i en situation, hvor de ikke helt kunne gennemskue regler og lovkrav, og hvor de ikke kunne gennemskue deres forløb, og hvilke konsekvenser deres sygdom ville få for dem, herunder de økonomiske forhold. Flere gav udtryk for, at de breve, de modtager fra kommunen, er svære at forstå, og at brevene kommer sent om aftenen og op til en weekend, hvilket skaber usikkerhed hos nogle.

Vi fik kontakt til borgerne gennem sagsbehandlerne i sygedagpengeteamet i Jobcenteret. Vi gennemførte borgerrejser og observationer af samtaler og møder i Jobcenteret og interview med borgere og sagsbehandlere.

De indsigter vi fik dannede grundlag for to mulighedsrum:

  1. Vis mig min vej

2. Sårbar kommunikation i en sårbar situation

De to mulighedsrum var udgangspunktet for to prototypeworkshops. På workshopsene arbejdede borgere, medarbejdere og ledere sammen om at konkretisere mulighedsrummene.

Ud af i alt fire prototyper på løsninger blev to konkretiseret yderligere og testet, henholdsvis en mappe til borgeren med oversigt over forløb, kontaktoplysninger (visitkort og kort med beskrivelse af tilbud/aktiviteter) og et opkald til borgerne, når de er blevet sygemeldt.

Det fortalte borgernes os om deres livssituation:

  • ”Jeg svarede trods min morfinrus og fik en kvittering, men jeg manglede det andet skema”
  • ”Jeg ville gerne, hvis jeg kunne…”
  • ”Det er et Pinocchio-regime, hvor medarbejderne har så meget magt over mig.”