Løsninger

Sammen med Borgeren handler om, at kommunen vil skabe nye løsninger sammen med borgerne. Det giver nemlig allerbedst mening at skabe løsninger sammen med dem, som ved, hvad der er brug for i en bestemt situation. Det er ikke kun borgere, vi tænker ind i de nye løsninger: lokalsamfundets foreninger, virksomheder og andre kan også bidrage.

Mere end 100 borgere og en lang række medarbejdere har været involveret i Sammen med Borgeren. Med udgangspunkt i workshops, hvor borgere og medarbejdere i fællesskab byggede prototyper og afprøvede dem ude i virkeligheden, står Social- og Sundhedsforvaltningen med en række løsninger, der alle tager udgangspunkt i borgernes behov og oplevelser – til glæde og gavn for både borgere og medarbejdere.