Jeg bor på et botilbud, mit liv er...

De beboere, vi mødte i vores livssituation, var voksne med et psykisk handicap og behov for pædagogisk støtte i dagligdagen. Størstedelen havde arbejde, og brugte fritiden på at slappe af eller gå til aktiviteter. Når man bor på et botilbud gør særlige vilkår sig gældende. Som for eksempel at personalet er en stor del af dagligdagen, og at beboerne ikke selv vælger sine bofæller. Som pårørende til en beboer på botilbud kan det være svært at give slip. En af de pårørende fortalte, at han oplever, at man som pårørende er lidt langt væk.

Personalet har meget fokus på beboernes selvbestemmelse. Det skal respekteres, at det er voksne mennesker. Eksempelvis øver en beboer sig på at tage offentlig transport, når han skal rundt. Da han flyttede ind, kunne han ikke komme rundt på egen hånd. Han var vant til at blive kørt af sine forældre. ”Vi prøver at sætte beboeren fri. Det koster et par fejlture ind imellem, men så lærer han København at kende. Livet ville blive kedeligt, hvis vi bare kørte ham rundt. Man fjerner jo en kompetence, hvis man bare gør tingene for dem,” fortalte en medarbejder.