Jeg er syg og er afhængig af sygedagpenge

Kendetegnende for borgere i denne livssituation var, at de var frustrerede over, at de på grund af deres enten psykiske eller fysiske sygdom ikke kunne det samme, som før de blev syge. De var alle optagede af at blive raske så hurtigt som muligt og forhåbentlig vende tilbage til arbejdsmarkedet.

De var vant til at have kontrol over deres liv og klare sig selv. Nu var de i en situation, hvor de ikke helt kunne gennemskue regler og lovkrav, og hvor de ikke kunne gennemskue deres forløb, og hvilke konsekvenser deres sygdom ville få for dem, herunder de økonomiske forhold. Flere gav udtryk for, at de breve, de modtager fra kommunen, er svære at forstå, og at brevene kommer sent om aftenen og op til en weekend, hvilket skaber usikkerhed hos nogle.

Læs mere om løsningen i menuen til venstre.