Rammer, regler og aktiviteter

På en lejrskole er det for elever såvel som lærere nødvendigt hjemmefra at have afklaret, hvad forholdet mellem ”lejr” og ”skole” er.

Det giver samtidig svarene på:   

 • Skal der være en fast daglig arbejdstid? Eks. kl. 20 – 21
 • Skal der være faste daglige arbejdsopgaver?
  Mappe-rapportering
  Dagbog
  Meteorologi – vejrmålinger
  Foto - videooptagelser
  m.m.   
 • Skal turen munde ud i et produkt, der kan fremlægges - f.eks. ved et forældremøde?
  skriftligt – kunstnerisk – mediemæssigt m.v.
 • Skal eleverne arbejde alene eller i grupper?

Hvilke regler skal der være på lejrskolen?

Det er ikke uvæsentlig på forhånd at have regler for:

 • Brug af musik og TV (der er TV og ghettoblaster på lejren).
 • Brug af mobiltelefonering (slet ikke – tidsbestemt - ikke på ture - ikke om natten?)
 • Hvad er normale sengetider
 • Hvad er konsekvensen, hvis forbuddet mod alkohol ikke overholdes?
 • Om der må ryges. (Ikke indendørs, og slet ikke i krattet – men hvis, hvor så?)
 • Ophold på andres værelser. Hvornår/hvornår ikke?
 • Fordeling af arbejdsopgaver på turen:
  (madlavning, opvask, daglig fejning.
  Rengøring ved afrejsen! Osv.)
 • Hvad der skal medbringes. 
  (Mad/drikke- sengetøj – personlige ting – skriveredskaber.) 

Hvad skal man huske at tage med hjemmefra?

Karklude, viskestykker, plastikposer

Hvad kan man lave i fritiden? 

Udendørs:

 • Fodbold (skal medbringes)
 • Bordtennis (bats og bolde skal medbringes) (Bordtennisfaciliteterne kan være i ruin)
 • Badning evt. kombineret med at finde stederne med kviksand.
 • Fremstilling af tegninger, malerier m.m. f.eks. af møllen, redningsstationen, signalmasten, lejren.
 • Botanisering. (se bøger i skabet i spisestuen)
 • Kigge stjerner. (stjernekort medbringes)

Indendørs: 

 • Dagens opgave med udgangspunkt i noget, der er sket i løbet af dagen - evt. præmieret med et eller andet.
  (f.eks. hvor mange km. er kørt i dag – hvor mange trin på trappen op til signalmasten – Gerne mange ting).
 • Mere spidsfindige daglige opgaver kan være trykt og medbragt hjemmefra. 
 • Pyjamasparty
 • Afslutningsfest
 • Orienteringsløb (Husk at ophold i krattet bag bygningen er forbudt)
 • Natløb (med varsomhed p.g.a. støj og uro i byen og af hensyn til campingpladsen.)