Rødovrehus' historie

Fra rigmands-sommerbolig til feriekoloni 

Et af rigmandshusene i Lønstrup er Rødovrehus, som blev bygget i 1910 og dengang blev kaldt ”Bakkehuset”. Bygherren var en kulgrosserer, Chistian Johannes Kampmann, som havde tilknytning til området, fordi faderen, Chr. Peter Georg Kampmann havde været præst i Hjørring og senere blev provst for Vennebjerg herred.

Chr. J. Kampmann fik sin to år ældre bror Hack Kampmann til at tegne et sommerhus til sin grund i Lønstrup. Hack var arkitekt og kongelig bygningsinspektør for Nordjylland og var således ikke en hvem som helst. Han havde som arkitekt både stået bag Carlsbergbryggeren Carl Jacobsens store villa på Ny Carlsbergvej i København og i Århus Marselisborg Slot, Århus Teater og Stadsbiblioteket.

Familien Kampmann benyttede bygningen som sommerhus i en menneskealder. Da Chr. J. Kampmann døde i 1937 overtog hans datter Else Margrethe, gift Forrest, huset. Hun solgte i 1957 huset til Rødovre Kommune for en favorabel sum på 70.000 kr., fordi det skulle bruges til at børn fra hovedstaden kunne komme på ferie.

Bakkehuset blev nu omdøbt til Rødovrehus og udvidet i 1962 med en tilbygning, nemlig den længe, hvor også i dag soverum, toiletter og baderum findes.

Det mest oprindelige af "Bakkehuset" fra 1910, der i dag - velbevaret - står  tilbage, er stuen med det hvælvede træloft og lysekronen samt det trefløjede vinduesparti med udsigten ud over havet.

Hack Kampmanns akvarel af Bakkehuset

Hack Kampmanns akvarel af Bakkehuset fra pinsen 1912 med tre milesten, som dengang var placeret på grunden.