På vej til Skagen

En beskrivelse af første del af en heldagstur til Skagen. Man kan ikke nå at besøge alle de nævnte steder. De er valgt ud efter, hvor væsentlige de er for at præsentere det nordjyske landskab og for hvor spændende turistmål de er.

De er således afstikkere fra den direkte og slagne vej til Skagen.

Tornby bakke er et højdepunkt 84 m. højt og med udsigt til de to have omkring Jylland.

I Bjergby er der en sjov turistattraktion med stor cementdyr muret op af en lokal "kunstner". 

I Bindslev kan man dels se en lakse- og åletrappe og et jævnstrømselektricitetsværk der fungerer - i dag dog som museum.

Tverstedsøerne er et kunstig naturområde med strand og bademuligheder og stor idyl.

Ørnereservatet er en mulighed for at komme helt tæt på store og sjældne ørnefugle. Flot arrangeret. Men relativt dyrt.

Råbjerg Mile er en natur med så overvældende og speciel en karakter. Så den må man ikke køre uden om.

Den tilsandede kirke ligger lige inden man når frem til Skagen. Det er et oplagt sted at køre ind til for at spise madpakken inden anden del af turen fortsætter i Skagen.


Faktabox

El-museum i Bindslev

Hjemmeside: www.bindslevglel.dk

Ørnereservatet

tlf. 98 93 20 11
Hjemmeside: www.eagleworld.dk  

Råbjerg Mile 

Hjemmesiden www.raabjergmilecamping.dk (Her forklarer milens dannelse og historie.) 

Den tilsandede Kirke

Den tilsandede kirke hedder også Sct. Laurentii Kirke og er fra 1300-tallet. I slutningen af 1700-tallet nåede sandflugten kirken, så menigheden måtte grave sig ind til gudstjenesterne.

I 1795 standsede kampen, og kirken blev på kgl. ordre revet ned, lige bortset fra tårnet, der dengang var et godt sømærke.

Se www.naturturist.dk Nordjylland, hvor der er en god beskrivelse af landskabsdannelsen af det nordligste Jylland.

Turbeskrivelse

Fold alle ud

På vej til Skagen

Man skal i planlægningen regne med, at hele turen til Skagen tager fra kl. 9 – 17 med spisepause og medbragt madpakke. Forløbet er afhængigt af, hvor lang tid der bruges på hver enkelt destination, men ud af de 12 nedenfor omtalte stop, skal man nok ikke regne med at kunne nå mere end ca. 8.

Bussen kører til Tornby og derfra videre op på Tornby bakke, som er 84 m. Der er udsigt til Skagerak og Kattegat, Hirtshals og Rubjerg. Brug 10 min. 

Værd at vide om istidens landskabsdannelser. Vendsyssels terræntyper: I står på en morænebakkeø med udsigt til to andre: Hjørring og Vennebjerg. Disse to bakker stod som øer i ishavet, fordi havet, da isen smeltede, stod meget højt. På bunden af dette hav bundfældede en masse ler sig, yoldia-leret, som i dag udgør det meget frugtbare lavland omkring moræne-øerne. Da isen efterhånden ikke mere trykkede landet ned, begyndte det at hæve sig og en stor del af yoldialeret kom nu til syne. I stenaldertiden hævede landet sig endnu mere, og en ny havbundstype dukkede frem, litorinafladen. Den er mere sandet. Det er den landtype, vi kører i på resten af turen efter Bindslev mod Skagen.

Der køres mod Bjergby. Gør 10 min. ophold ved Peter Jensens omkring 25 cementdyr, som alle står i haven ud til vejen. Se opslaget om Peter på Peterspladsen på stedet.

I Bindslev, hvor Uggerby Å er dæmmet op med både en lakse- og en åletrappe er det muligt i september at se laksespring. 

Der er også kano-ophalingssted her og et lille Elmuseum med et fungerende  jævnstrømselektricitetsværk. Værket var i funktion fra 1920 til 1968. Også for andre end fysiklærere er det et lille klenodie. Kontakt elværket og få én til at åbne og forklare. Brug 30 min.

Herfra køres til Tverstedsøerne.Hvarrebæk blev omkring 1950 opdæmmet, så der blev dannet tre kunstige, men meget idylliske søer. Gå rundt om dem, men altid med søerne på højre hånd, både på ud- og hjemturen. Det er nemlig utrolig let at fare vild, hvis man går væk fra søerne! Åen ender i  Tannisbugten. Der ligger en fantastisk bred strand med oplagte bademuligheder. Det er let at bruge en time på dette natursted! På vejen tilbage til bussen står der ved den inderste opdæmning et udsigtstårn, som især drenge er vilde med at komme op i.

Der kan gøres ophold ved Ørnereservatet: Forevisningerne med både falke og ørne i styrtdyk hen over hovederne på publikum begynder kl. 10 og varer 1 time. Regn også med tid til besøg i butik og museum. Prisen for skoleklasser er 60 kr. per elev med lærere. Se eagleworld.dk.

Næste stopmulighed er Råbjerg Mile, som er helt gratis, men godt kan komme til at vare lang tid. Man kører dertil ad den gamle såkaldte ”Hitlervej”, der ligesom vore første motorveje består af store betonplader og ikke asfalt. Man parkerer ca. 200 m fra milen.

Gå samlet op til milens top. Se ned på afblæsningsfladerne med grundvand og udsigten mod de to have mod vest og øst, Skagerak og Kattegat.

Gode råd: Lad alt hvad der ikke er nødvendigt blive tilbage i bussen. Lad evt. lærerne holde fotoapparater og gå op på milen uden sko og strømper. Men tøm lommer og ”tøj” for sand, når I kommer tilbage til bussen. Hold sammen. Det er tit sket - og er usandsynlig let - at fare vild!

Gå lidt mod syd, hvor der er mulighed for at lave imponerende længdespring fra toppen af klitkanterne. Hav evt. en magnet med. Så kan man fra sandet udtrække jernmalm, tungsand, som er de sorte korn i sandet. Tag dem med hjem til skolens fysiksamling. 

Det er svært at sætte tid på dette stop. Det afhænger helt af vejret og elevernes interesse. Men det vil være hensigtsmæssigt at afslutte i så god tid, at der bliver tid til at spise ved turens næste stop: 
Den tilsandede kirke. Her er der nemlig borde, stole, toiletter og souvenirbod.

 

 Danmarkspeter på Peterspladsen

Peter Jensen (1898-1985) var født og opvokset I Bjergby. Han var en beskeden mand, som havde sin egen skæve måde at anskue livet på - en helt særlig mand, der puslede I sin baghave med skrot, skrammel og beton. Ud af det kom der de mest forunderlige og mærkværdige kæmpeskulpturer, der I dag befolker dette parkanlæg. Om sine malerier sagde han: Nogle er møj gode, andre er møj ringe”.

Peter Jensen var også maler, men han begyndte at male, fordi han var for nøjsom til at betale for noget, der skulle hænge over sofaen. Det blev til en lang række malerier, der I dag hænger rundt omkring I private hjem. En af Peter Jensens tilhængere var kunsthistoriker Broby Johansen, der også har lavet filmen om Peter Jensen.

Læs også