Rødovre Kommunes Lejrskole i Lønstrup

Rødovre Kommune, forstadskommune til København, har siden 1957 haft en feriekoloni i den lille nordjyske kystby, Lønstrup. Feriekolonien hedder Rødovrehus og fungerer i dag som lejrskole for de ældste elever i Rødovre Kommunes seks skoler.

Denne hjemmeside er et forsøg på at skabe oversigt over, hvad elever kan opleve i en egn af landet, som ligger så langt fra hovedstaden, som man næsten kan komme.

Det er de naturfaglige og historisk-kulturelle forhold det har været opgaven at drage frem. Forhold som børn fra Rødovre ikke umiddelbart støder på. 

Ud over at kende Lønstrup som det moderne turistcenter det er i dag, er det betydningsfuldt også at trække byens historiske forhold som tidligere fiskerby frem. Udviklingen fra fortid til nutid bliver netop ved Lønstrup synliggjort ved havets indhug i landskabet, som år for år ændrer vilkårene for at bo her. Mårup Kirke og Rubjerg Knude er de tydelige eksempler.

Men der indgår også busture til Hirtshals og besøg på Nordsømuseet med Nordsøens dyreliv, til Skagen med Grenen og skagensmalerne og en række vigtige naturområder undervejs bl.a. Råbjerg Mile og Vedsted plantage.  

Tanken er at lærerne hjemme i Rødovre hermed vil få et redskab til at kunne planlægge deres lejrskoleophold med deres klasser - hvilke muligheder der findes, og hvordan de kan organiseres.