Turen til Harrerenden eller Harerenden

Forfatteren Margrethe Loerges skriver i bogen ”Den lille by ved havet - Et portræt af Lønstrup” følgende:

"Navnet Harerenden eller Harrerenden har givet anledning til hovedbrud og diskussion, som meget andet kræver det lidt lokal kendskab at tyde det dialektprægede udtryk. Stedet gemmer sig som en rede, en harerede. En rede hedder på vendelboomål en ræij altså håerræijen, en rende hedder en rej, kun en svag nuance i udtalen kan røbe forskellen, som knap ænses. En anden teori går ud på, at der er tale om en harverende en harve hedder en harre, og denne stavemåde har efterhånden fået officiel status."

Vandreturen går gennem et område af Lønstrup, hvor sommerhuse siden 60-erne har fået muligheder for at udvikles op til i dag. Der er derfor alle typer af sommerhuse.

Området er også interessant på grund af sine tydelige geologiske niveauer: de højtbeliggende rester af kystlinjen fra stenalderhavet og de lavere, som fremkom ved de senere tiders landhævninger og hvor sommerhusene ligger i dag.

Stranden ud for Harrerenden indeholder især mange sten, men man kan på turen også se den tilkørsel af sand, som i de seneste år er foretaget i et forsøg på at forhindre, at havet æder sig mere ind på kysten.

I godt vejr er det en rigtig hyggetur. 

Turbeskrivelse

Fold alle ud

Vandretur til Harerenden

Gå til redningsstationen og fortsæt mod nord i kystfodringssandet, der er sand, som bliver kørt fra Hirtshals ned til Lønstrup for her at blive lagt for foden af klinten. I godt vejr ses Hirtshals fyr forude

mod nord. Til venstre er der en lille bugt. Det diskuteres for tiden, om den skal bruges til beskyttet badestrand eller landingsplads for fiskerbådene.

På turen langs havet ses ud over kystfodringssandet alle kystsikringstyperne:

Marehalm med de brede ”blå” blade og hjelme med de tynde blade. Pluk dem ikke, de indeholder kisel (SiO3) og kan skære som glas!

Bølgebrydere fortsætter til det sted hvor klinten forsvinder og giver plads for stenalderhavets lave plateau.

Juletræer og havtorn, sættes for at forhindre trafik på klinten.

Granitkvadre, der ofte er undermineret af udsivninger fra grundvandet, viser en anden form for kystbeskyttelse. Det eneste sted, hvor der kan findes ”skærver”, er her. Alt kan findes her lige fra flint, sandsten, granit, gnejs, porfyr til mursten.

På turen er der lige med ét en vej ind i landet. Følger man den til højre op ad ”hårnålesvinget” ser man de imponerende sommerhuse, bygget på og i stenalderskrænten. Oppe på yoldiafladen er der et pænt

udsyn over Harrerendens bebyggelse, rammet ind af skrænten fra stenalderen. Gå op ad Kystvejen og drej ned ad vejen Løntorp med de mange udlejningshuse, enkelte med svømmebassin indendørs.

Prøv at bestige klinten og se ned på stranden, hvor I gik før. Følg så vejen Revlen, til I kommer tilbage til Møllebakkevej nær campingpladsen ved Rødovrehus.

 

Læs også