Hirtshals

Busturen til Hirtshals

Turens mål er Nordsømuseet - et levende museum med et utal af oplevelser bl.a. hele Nordsøens dyreliv i kæmpestore akvarier.

Undervejs kan følgende seværdigheder anbefales. Ikke alle kan man nå, men vælg ud, hvad der kunne have interesse:

Tornby gamle købmandsforretning                        

er en nostalgisk oplevelse: En ægte butik fra fortiden uden at den virker som støvet museum.

Bunkermuseet i Hirtshals 

Her findes resterne af en velbevaret tysk militærstilling på et relativt stort område.

Hirtshals Fyr

Fra fyrets top kan man både se skibstrafikken på havet og langt ind over Hirtshals by og opland.

Hirtshals Museum

er et charmerende lille museum om gamle dages fiskeri og fiskerstuer, med kryddersnaps og meget andet.

Redningsstationen

ligger helt nede ved havnen og er fyldt med redningsudstyr. Der gives adgang med omvisning og sejltur efter aftale.

Som en del af hjemturen eller måske som en helt selvstændig tur er Uggerby Å med eleverne i tremandskanoer en rigtig dejlig oplevelse – især i godt vejr!

Sønderlev Ravsliberi 

er et besøg værd på hjemturen.


Faktabox

Bunkermuseet i Hirtshals:

Tlf. 96 24 10 50 Hjemmeside: www.vhm.dk 

Nordsømuseet:

www.nordsoenoceanarium.dk 
Tlf. 98 94 44 44 mail: info@remove-this.nordsoemuseet.dk 
Kontakt museumsmedarbejder i skoletjenesten 
Anders Østerby  (ml. kl. 8-9) tlf. 96 25 87 19 eller 20 51 59 92 eller mail: ao@remove-this.nordsoemail.dk

Hirtshals Museum:

Tlf.: 9624 1000 

Uggerby Kanofart

Tlf.: 45 98 97 53 04

www.uggerby-kanofart.dk 

Tursbeskrivelse

Fold alle ud

Hirtshals

Turen skal tidsmæssigt tilrettelægges ud fra hvor mange svinkeærinder, man ønsker at aflægge på turen. Man kan ikke nå alle de her nævnte muligheder, men Nordsømuseet er almindeligvis et centralt mål.

Kort efter man har kørt fra Rødovrehus og har passeret vejen til Harerenden, kommer man på venstre hånd forbi den gamle flyveplads, som blev kendt som helikopterlandingsplads under Skagerak-forliset, men nu er fritidshusområde. På vejen videre frem kan man se arealer med næringsfattige indsander opstået omkr. 1500 – 1600 og fårestier på skrænterne langs Liver å’s slyngede, meandrerende, forløb gennem den geologiske yoldiaflade, en ishavslersflade opkaldt efter en arktisksnegl, hvis skaller er fundet i leret og giver os viden om fortidens polarklima.

Efter istiden fremstod

1. Morænebakkeøer (Vennebjerg – Hjørring),

2. det frugtbare ishavsler, yoldia, og

3. den sandede stenalderhavsflade, fra den sidste landhævning, litorina, som er opkaldt efter den alm. strandsnegl vi kender i dag.

På vejen mod Tornby passerer man smukke landskaber med bl.a. Liver å og den idylliske Varbro å og når frem til Den gamle Købmandsgård. Den står med alt, hvad en rigtig købmandsbutik på landet rummede i 1800- og 1900 tallet, og indeholder en let forståelig fremstilling af datidens handelsliv (skudehandelen).

Det fremgår af en oplysningstavle på pladsen, at der ligger en stendysse (4.000 år gammel) helt længst nede igennem beplantningen. En opgave at finde for de ihærdigt interesserede.

Igen på vej i bussen kan man se Lilleheden Limtræsfabrik, der laver bjælker til sportshaller, og minkfarme og Fun Park med hjorte og lamaer. 

Der drejes af mod det 35 m høje Hirtshals fyr og mod bunkermuseet.

Ud over selve fyret, som man kan komme op i, er de tyske bunkere interessante at se, men det er et stort område at bevæge sig på. Af de ca. 7.500 bunkere, som tyskerne byggede langs den jyske vestkyst er dette det eneste helt udgravede forsvarsanlæg. Byggeriet lagde dengang beslag på 50.000-100.000 danske arbejdere og kostede den danske stat, hvad der svarer til 12 storebæltsbroer.

Man kan uden videre gå rundt i lang tid på arealet, men vil man ind i mandskabsbunkeren, så er der omvisninger ml. 11-16 fra maj til september eller efter aftale. Herfra køres til Nordsømuseet.

Nordsømuseet

Museet åbner kl.9. Man kan vælge ”kun” at se akvarierne, sælerne, føle på havdyr i fornemt føleakvarium, overvære fodringer (sæler kl. 11 og 15 og i oceanariet ved dykker kl. 13 og 16) - eller også booke klassen ind på en af de aktiviteter, som museet arrangerer.

Vær opmærksom på, at museets tilbud skifter løbende. Bestiller man i god tid kan klassen få en guidet tur om fiskeriets betydning rundt omkring i havnen, eller muligheder for at lære om Nordsøens fiskeliv og dissekere nogle fisk i museets skolestuer.

Museet er efter en stor brand totalt genopbygget, og meget nyt er kommet til. Der er et godt cafeteria at spise i. Arrangementerne koster udover entreprisen 35 kr. pr elev.

Efter besøget vil en lille gåtur mod nord frembyde en række store bunkere, som man kun kan komme en smule ind i - der er mørkt og ofte vand i bunden - en det er en udfordring at klatre op på dem.

Hirtshals Museum

Hirtshals har på Sophus Thomsens Gade et lille hyggeligt museum, der er gratis for skoleklasser. Der er krydderurter i en lille have og beskrivelser af, hvordan fiskerne en gang boede. 

Hvis lærerne møder op med en fyldt flaske Brøndum, kan de hjembringe en gratis bjesk efter eget valg lavet ud fra de utallige essenser, som frivillige indsamlere i området har brygget.

Se mere om Hirtshals Museum på https://vhm.dk/museerne/hirtshals-museum/

Hirtshals Redningsstation

Hirtshals har sin egen fungerende redningsstation helt ude på nordvestkajen. Her kan der om formiddagen fås en gratis forevisning og afhængig af vejret en tur i båden. Afsæt 1 time.

Jeres turplanlægning er afhængig af pengene og den tid I vil bruge. Som I kan se af Hjørring turistfarts tilbud kan der tilføjes en tur op eller ned ad Uggerby Å. Herudover kan I på hjemturen tage ind på Ravsliberiet i Sønderlev. Eller måske er det ”storbyen” Hjørring, der trækker. En by med bl.a. flotte skulpturer over alt på gaderne.

Læs også