Midlertidig orlov fra dagtilbud

27/01-2021

Det er nu igen muligt at søge om midlertidig orlov fra vores dagtilbud. Orlov kan give forældre mulighed for at passe deres eget barn/børn hjemme i en periode, hvor de samtidig fritages for forældrebetaling.

Den midlertidige orlov kan søges i perioden fra den 27. januar til og med den 31. marts 2021 og skal søges for minimum én løbende måned (30 dage), altså maksimalt frem til den 30. april. Der kan ikke søges orlov bagudrettet.

Børnene kan efter endt orlov vende tilbage til eget dagtilbud igen.