Organisation

Rødovre Kommune er en virksomhed med ca. 3.300 medarbejdere, hvoraf cirka 170 løbende er elever.

Vi har en politisk ledelse med 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen med borgmester Britt Jensen som formand. Derudover er vi organiseret med en direktion, tre fagforvaltninger - Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen og to stabe: Stab for Økonomi og Personale og Stab for Politik, Strategi og Digitalisering.

Se hvordan vi er organiseret i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Kommunaldirektør

Kommunaldirektør Henrik Abildtrup

Telefon: 36 37 70 02

Stab for Økonomi og Personale

Stabschef Jesper Ralfkiær Jørgensen

Telefon: 20 46 89 67

Stab for Politik, Strategi og Digitalisering

Stabschef Mark Pelle Noppen

Telefon: 36 37 76 30

Børne- og Kulturforvaltning

Børne- og Kulturdirektør Camilla Niebuhr

Telefon: 36 37 76 20


Udvikling, administration og bygherreopgaver Nikolaj Uffo Marker

Telefon: 24 96 84 20


Daginstitutionsområdet Karen Haudrum Larsen

Telefon: 30 76 99 19


Kultur- og Fritidsområdet Mia Sørup

Telefon: 36 37 76 30


Skoleområdet Tina Lykkegaard Marker

Telefon: 36 37 76 24


Social- og Sundhedsforvaltning

Social- og Sundhedsdirektør Michael Karlsen

Telefon: 36 37 73 42


Arbejdsmarked og Uddannelse Jakob Duvå

Telefon: 36 37 70 30


Sundhed, udvikling og adm. Janne Egelund Andersen

Telefon: 36 37 73 47


Social- og Borgerservice Stine A. Høegh

Telefon: 36 37 74 29


Ældre og Omsorg Ida Kock Møller

Telefon: 36 37 74 71


Teknisk forvaltning

Teknisk direktør Kathrine Skaastrup (pr. 1/6)

Telefon: 28 11 56 11


Byudvikling, stadsarkitekt Solveig Bergmann Nielsen

Telefon: 36 37 72 61


Miljø og Forsyning Johanne Bruun

Telefon: 36 37 72 85


Rødovre Kommunale Ejendomme Robin Rahbek

Telefon: 20 75 91 00


Vej og Park Anders Møller

Telefon: 36 37 72 60

Ny organisering

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider