Anlægsinvesteringer

I Rødovre Kommune er der mange ønsker til opgradering af eksisterende eller etablering af nye idrætsfaciliteter og -anlæg. For at give alle mulighed for at blive hørt samt for at give politikerne mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet en model for prioritering og udvælgelse af kommende anlægsinvesteringer på idrætsområdet.