Skoler, SFO, klubber og uddannelser

Uddybning af vores skole- og fritidstilbud til børn og unge i folkeskolealderen, samt muligheder for specialuddannelser senere.