Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Retninger samt udviklingstendenser og –perspektiver for det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne