Oversigt over digitale postkasser

Oversigt over Digitale Postkasser, som du skal skrive til, når du henvender dig til os som borger/virksomhed.

Når du kommunikerer skriftligt med os i Rødovre Kommune, så foregår det altid med sikker Digital Post. På den måde er du sikker på, at alle personoplysninger mellem os og dig bliver håndteret fortroligt og i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesloven. Personoplysninger kan for eksempel være dit cpr-nummer eller andre følsomme oplysninger.