Elever

Elever og Studerende i Rødovre Kommune

Rødovre Kommune er en uddannelseskommune, der tilbyder elevforløb på mange uddannelser. Du kan bl.a. blive ansat som kontorelev, PAU-elev, social- og sundhedsassistentelev eller social- og sundhedshjælperelev.

Rødovre ligger centralt mellem København og Vestegnen, tæt på flere uddannelsesinstitutioner. Her vil du opleve, at du bliver en del af et stærkt lokalt fællesskab med borgere, kolleger og politikere. Både som kommune og som arbejdsplads er Rødovre kendetegnet ved fællesskab, medansvar og engagement.

Uanset hvilken uddannelse, du er i gang med, vil du blive mødt af et grundigt tilrettelagt forløb med gode jobmuligheder både under og efter din uddannelse.

En stærk uddannelseskommune

Det er Rødovre Kommunes ambition at være en stærk uddannelseskommune ved at sikre en god kvalitet i alle uddannelsesforløb og understøtte det regionale og nationale arbejde.

Hvert år tager kommunens arbejdspladser imod mere end 200 elever og studerende inden for en række forskellige uddannelser såsom social- og sundhedshjælperelever, kontorelever, pædagog- og lærerstuderende og gartnerelever. Fælles for dem er, at en væsentlig del af deres uddannelse foregår på arbejdspladser, hvor de får mulighed for at udvikle og afprøve deres faglighed i praksis.

Selvom uddannelsesforløbene er forskellige, har Rødovre Kommune en fælles tilgang til studerende og elever, så alle bliver mødt af professionelt tilrettelagte forløb. Det kan formuleres i fire overordnede principper, der gælder alle uddannelsesforløb i Rødovre Kommune. 

De fælles overordnede principper for uddannelse:

 1. Vejledning er en del af kerneopgaven
  Som del af kerneopgaven er der afsat tid og ressourcer til vejlederopgaven (herunder vejledning, refleksion, forberedelse mv.), og vejledning bliver prioriteret – også i en travl hverdag.
 2. Der er sammenhæng mellem teori og praksis
  Vejlederen og den studerende / eleven aftaler, hvordan opgaver og vejledning i uddannelsesforløbet hænger sammen med uddannelsesmålene for det konkrete semester.
 3. Rødovre Kommune støtter op om uddannelsesforløbet
  Alle på arbejdspladsen støtter op om uddannelsesforløbet og er opmærksomme på, at studerende og elever er under uddannelse.
 4. Uddannelse er en fælles opgave
  For at sikre en god kvalitet i uddannelsesforløbene bidrager vejledere, ledere, kolleger og meduddanner ud fra deres særlige rolle i uddannelsesforløbet.

Endvidere ønsker Rødovre Kommune at afspejle befolkningssammensætningen og ser mangfoldighed som en styrke.

Her på siden kan du læse mere om principperne og om de forskellige elev-uddannelser.

Vil du i stedet læse mere om at være i praktik i Rødovre, så læs videre her

Er du nysgerrig på, hvordan det er at være ansat i Rødovre Kommune, så kan du få et indblik i medarbejdernes hverdag her

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider