Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren i Rødovre Kommune er et gratis tilbud til alle borgere i kommunen. Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen som en rådgivnings- og vejledningsinstans, der er uafhængig af kommunens forvaltninger.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Borgerrådgiver

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Når du kontakter din borgerrådgiver, kan du:

  • Få hjælp til at styrke dialogen mellem dig og kommunen, eller få hjælp til at få genskabt dialogen, hvis der er opstået konflikt i en sag, eller sagsbehandlingen har varet urimeligt længe.
  • Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen.
  • Få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage. Du kan også få hjælp til selve klagen, hvis du har brug for det.
  • Få hjælp til at forberede dig til en samtale med kommunen, og efterfølgende hjælp til at samle op på, hvad der kom ud af samtalen. 

Borgerrådgiveren kan ikke fungere som bisidder eller partsrepræsentant, men er en uvildig part, der kan hjælpe dig med at forstå din sag bedre og bringe dig godt videre.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle henvendelser over:

  • Det faglige indhold i kommunale afgørelser.
  • De politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
  • Ansættelsesforhold i kommunen.
  • Forhold som andre klageinstanser tager sig af.

Borgerrådgiveren behandler normalt ikke henvendelser, hvis der er gået mere end et år siden hændelsen/forløbet.

Du kan kontakte borgerrådgiveren på tlf. 30 76 79 00, hvor du også kan lægge besked, og så ringer borgerrådgiveren dig op hurtigst muligt. 

Borgerrådgiveren kan enten hjælpe dig telefonisk, eller du kan aftale et møde på rådhuset med borgerrådgiveren.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider