Politiske udvalg

Kommunalbestyrelsen er kommunens øverste politiske myndighed.
Udover kommunalbestyrelsen består det politiske system i Rødovre Kommune af Økonomiudvalget og seks stående udvalg.
Du kan læse mere om de enkelte politiske udvalg herunder, hvor du også finder dagsordner og referater fra udvalgsmøderne.