Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer og det behandler blandt andet sager vedrørende:

  • byggeforhold
  • miljøbeskyttelse
  • veje og trafik
  • kollektiv trafik
  • administration af planloven, herunder dispensationer
  • renovation
  • varmeforsyning
  • administration af vand- og spildevandsforsyningen
  • drift af anlæg og arealer under udvalgets område

Se også styrelsesvedtægtens Kapitel V, §13


Formand: 
Jan Kongebro (A)

Næstformand:
Pia Hess Larsen (A)

Medlemmer:
Lene Due (A)
Ahmed Dhaqane (A)
Mogens Brauer (C)

 

Møderække 2024

Tirsdag 16-01-2024 kl. 19.30
Tirsdag 06-02-2024 kl. 19.30
Tirsdag 05-03-2024 kl. 19.30
Tirsdag 16-04-2024 kl. 19.30
Tirsdag 14-05-2024 kl. 19.30
Tirsdag 04-06-2024 kl. 19.30
Tirsdag 13-08-2024 kl. 19.30
Tirsdag 10-09-2024 kl. 19.30
Tirsdag 08-10-2024 kl. 19.30
Tirsdag 12-11-2024 kl. 19.30
Tirsdag 03-12-2024 kl. 19.30


Dagsordener for kommende møder

Ingen dagsordener at vise.

Referater for afholdte møder

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Mødeaflysninger

Teknik- og Miljøudvalgets møde tirsdag den 17. marts 2020 er aflyst.