Ahmed H. Dhaqane - Socialdemokratiet (A)

Ahmed H. Dhaqane - Socialdemokratiet (A)

Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Telefon: 20 61 62 45
Ahmed.dhaqane@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Formand for Børn- og Ungeudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

 

Fødselssår:
1966

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:
1. januar 2006

Nuværende ansættelse:
Økonomimedarbejder - Glostrup Kommune 

Uddannelse:
Regnskabsassistent

Andre tillidsposter:
Delegeret, I/S Vestforbrændings generalforsamling
Suppleant, Vestvoldens Ungdomsklub
Suppleant, Rødovre Boligselskabs bestyrelse
Suppleant, Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger
Suppleant, Valgbestyrelse ved kommunale valg
Suppleant, KL’s kommunalpolitiske topmøde

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0