Børne- og ungeudvalget

Børne- og ungeudvalget

Børne- og ungeudvalget består af fem medlemmer. To er udpeget af Kommunalbestyrelsen, to pæd./psyk. sagkyndige og en dommer. Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

  • Børns og unges sociale forhold, herunder sager om anbringelse uden for hjemmet

Udvalgets sager er lukkede sager.


Medlemmer fra Kommunalbestyrelsen: 
Formand: Ahmed Dhaqane (A) 
Næstformand: Birgitte Glifberg (A)

  Møderække:
Udvalgets sager er lukkede sager.