Birgitte Glifberg Socialdemokratiet (A)

Birgitte Glifberg - Socialdemokratiet (A)

Bystrædet 22B 1, 1
2610 Rødovre
Telefon: 20 21 35 15
birgitte.glifberg@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen 
Økonomiudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Børn- og Ungeudvalget

  
  
Fødselsår:

1962

Indtrådt i kommunalbestyrelsen:
26. november 2019

Nuværende ansættelse:
Ejer af GLIFBERG PROCESSER, Ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent siden 2014.
Beskikket censor ved Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, master og kandidatuddannelser på Copenhagen Business School, inden for ledelse & organisation.
Beskikket censor ved Professionshøjskolernes Censorkorps for Ny Pædagoguddannelse.

Tidligere ansættelser: 
Funktionsleder, Center for Dagtilbud og Skole, Glostrup Kommune.
Centerchef, Center for Dagtilbud, Glostrup Kommune.
Afdelingsleder, Daginstitutionsafdelingen, Børne- og Kulturforvaltningen, Glostrup Kommune.
Ledende udviklingskonsulent, Børne- og Kulturforvaltningen, Glostrup Kommune.
Pædagogisk konsulent, Børne-og Ungdomsforvaltningen & Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.
Proceskonsulent, Københavns Kommunes Kursuscenter.
Leder, Fritidshjemmet Storegårdsvej, Københavns Kommune.
Souschef, Bybjergets Vuggestue, Rødovre Kommune.
Pædagog, Fritidshjemmet Horsevænget, Rødovre Kommune.
Souschef/børnehaveklasseassistent, SFO Hylden, Albertslund kommune.

Uddannelse: 
Cand.pæd. i generel pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Fritidspædagog, Dansk Fritidshjemsseminarium, Rødovre.
Stud. Master of Public Governance (MPG), Copenhagen Business School. Gennemført modulerne: Retorik for ledere, Kommunikation og ledelse, Personligt lederskab og coaching, Mentor-programmer og coaching i organisatorisk kontekst, Paradokser i organisationer, Samtalen som positivt ledelsesredskab, Personligt Udviklingsforløb A+B, Ledelsesfagligt grundforløb.
Diplomuddannelsen i ledelse, Professionshøjskolen Metropol.

Andre tillidsposter:
Medlem, Erhvervsrådet
Suppleant, Folkeoplysningsudvalget
Suppleant, Heerup Museum
Medlem, Vestvoldens Ungdomsklub
Medlem, Bevillingsnævnet
Medlem, Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger
Medlem, Valgbestyrelse ved kommunale valg
Delegeret, KL's kommunalpolitiske topmøde

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0