Status på HR-strategien 2023

Status på HR-strategien er bygget op omkring HR-strategien og de tre fokusområder: Attraktive og sunde arbejdspladser, Social kapital og Strategisk kompetenceudvikling.

Status på HR-strategien

Rødovre Kommune har altid været en stærk velfærdskommune, og det skal vi blive ved med at være. For at vi kan forsætte med at sikre det høje velfærdsniveau i Rødovre, skal vi sætte fokus på, hvordan vi kan tiltrække og fastholde gode og kompetente ledere og medarbejdere. For at vi kan lykkes, og sikre kontinuitet, stabilitet og høj kvalitet for borgerne, er det hel afgørende, at vi som kommune vedbliver at være en god og attraktiv arbejdsplads.

I 2022 godkendte Hovedudvalget og Økonomiudvalget HR-strategien, der er en 4-årig strategi, der gælder fra 2022-2025 og følger den politiske valgperiode. HR-Strategien kobler de politiske ambitioner for kommunens udvikling sammen med ønskerne til organisationens udvikling, hvor afsættet er ”Sammen om Rødovre”. HR-strategien skal sikre det strategiske fokus i HR-arbejdet i Rødovre Kommune og understøtte, at arbejdspladserne kan levere deres kerneopgave i tråd med de politiske målsætninger og rammevilkår.

HR-Strategiens vision og mission:

Vision: Rødovre er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og stolte medarbejdere.

Mission: Vi bruger vores kompetencer, så vi til en hver tid skaber mest muligt værdi sammen med borgere og virksomheder.

Strategien har tre fokusområder:

  • Den attraktive arbejdsplads
  • Rekruttering og fastholdelse
  • Strategisk Kompetenceudvikling.

HR-strategien rummer også arbejdsmiljø- og sygefraværsindsatser, som bidrager ind i strategiens fokusområder.

Status på HR-strategien 2023 giver et tilbageblik på året der er gået i forhold til hvilke initiativer, der er blevet iværksat og fortsat arbejdet med i 2023, for at Rødovre Kommune fortsat kan være en god og attraktiv arbejdsplads.

Vi står over for et arbejdsmarked, hvor det bliver tiltagende svært at rekruttere, og hvor konkurrencen om arbejdskraften skærpes. Fastholdelse og rekruttering er derfor centralt for at kommunen også fremover kan tilbyde et højt velfærdsniveau. Derfor blev der i januar 2023 afholdt en temakonference på Rødovregård med deltagelse af Kommunalbestyrelsen samt et udvalg af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og ledere. Drøftelser og resultater fra dagen er inddraget i prioriteringen af indsatser på området. Initiativerne i 2023 er iværksat for i særlig grad at imødekomme udfordringer i forbindelse med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Status på HR-strategien afsluttes med afsnittet Nøgletal og effektmål, som både giver faktuelle oplysninger om den aktuelle personalesammensætning i Rødovre Kommune, samt tal for de effektmål vi måler vores initiativer op imod.

God læselyst!

Status på HR-strategien 2023

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider