Lokalebooking

Før du kan booke, afbooke og lave forespørgsler i systemet skal du oprette dig som bruger.

Selvbetjening

Fold alle ud

Forenings- og Fritidsportalen

For at booke lokaler skal du være oprettet som bruger. Ved spørgsmål omkring booking af haller eller baner kontakt idrætssekretariatet

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Kultur - Kultur og Fritidsområdet

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Hvem kan booke faciliteter

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Rødovre Kommune, kan få anvist ledige kommunale lokaler, haller og udendørsfaciliteter efter deres formål. Grundejer/beboerforeninger i Rødovre Kommune kan tilsvarende søge om ledige lokaler til afholdelse af møder/generalforsamlinger.

Der kan ikke anvises lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder og aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger.

Foreninger der allerede anvises kommunale lokaler, kan ligeledes fratages retten til at benytte dem ved konstatering af, at ovenstående forhold gør sig gældende i foreningen eller hvis lokalerne benyttes til private formål.

Booking af lokaler

For at booke lokaler skal man være en godkendt forening og være oprettet i forenings- og fritidsportalen.

Du kan booke følgende lokaler:

  • Fag og mødelokaler
  • Idrætshaller
  • Gymnastiksale
  • Idrætsanlæg

I forenings- og fritidsportalen kan man se, hvilke tider der er ledige og få mere information om lokalerne. Man kan både booke lokalerne som enkeltbooking og som sæsonbooking. Lokalerne stilles gratis til rådighed for de godkendte foreninger.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider