Digitale informationsskærme

Rødovre Kommune har fire digitale informationsskærme placeret ved nogle af de mest befærdede hovedveje i kommunen - Tårnvej og Jyllingevej

Digitale informationsskærme

Fold alle ud

Hvad kan vises på infoskærmene?

Informationsskærmene bruges aktivt til at fortælle borgere og besøgende i Rødovre om de mange aktiviteter, arrangementer og tilbud, der er i kommunen. Informationsskærmene bliver også brugt til forskellige relevante oplysningskampagner. Oplagte eksempler er koncerter og teater, kulturnatten eller oplysende kampagner som ’Pas på børnene i trafikken’ og ’Digital Post’. Det kan også være cirkus, sportsarrangementer, udstillinger, messer, handelsarrangementer, byfester eller større sportsbegivenheder.

Der bliver lagt vægt på, at arrangementer og begivenheder skal være af væsentlig karakter med en bred almen interesse og med offentlig adgang.

Det er arrangementer, som alle kan deltage i og som er direkte knyttet til kommunens kulturliv, sportsliv, musikliv og større lokale events. Kommercielle produkter eller private arrangementer kan således ikke blive vist på informationsskærmene.

Rødovre Kommune forbeholder sig ret til at vurdere, om et arrangement eller en begivenhed kan annonceres på de digitale informationsskærme. Arrangementer, der finder sted uden for Rødovre, vil som hovedregel blive afvist. De generelle retningslinjer for indhold på de digitale informationsskærme kan se under "Læs også"

Spot på de digitale informationsskærme

De fire LED-informationsskærme måler 3,84 kvadratmeter (1,6 meter bred og 2,4 meter høj). De er monteret på standere ved vejsiden på tre forskellige steder i Rødovre Kommune.

Indholdet på informationsskærmene er digitalt ’plakatformat’. Det er altså uden bevægelse, blink eller andre effekter for budskabet skal være let at afkode for forbipasserende og må ikke forstyrre trafikken. Derfor egner informationsskærmene sig også kun til meget enkle budskaber og et simpelt grafisk layout. 

Et spot vises enkeltvis i 30 sekunder ad gangen. Skiltene er slukket mellem kl. 24 og 6 hver dag.

Der tages forbehold for tekniske nedbrud, som kan medføre, at skiltene er ude af drift i kortere perioder. Det bliver betragtet som force majeure.

Her står skærmene

Informationsskærmene er placeret på tre forskellige steder:

  • På Jyllingevej vest for Islevdalvej. En stander placeret i midterrabatten med en skærm på hver side, så trafikanter i begge retninger kan se budskaberne.
  • På Tårnvej i nordgående retning ud for Sundhedscenteret lige nord for Rådhusplænen.
  • På Tårnvej i sydgående retning mellem Roskildevej og Valhøjs Allé.

Pris og booking

Pris: 5000 kroner eksklusive moms for en 14 dages visningsperiode. Kommunens egne institutioner betaler ikke for spots på de digitale informationsskærme.

Kontakt digitalvejskaerm@remove-this.rk.dk for at booke et spot. 

Bemærk: Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via denne kanal.

Der er ikke garanti for at spot kan komme på et givet tidspunkt. Rødovre Kommune forbeholder sig retten til at tage hensyn til helhedsindtrykket og balancen i indholdet for det samlede mængde af spots for en given periode. Der skal tages hensyn til variation og brede interesser.

I en prøveperiode fra 1. oktober 2023 - 1. oktober 2024 kan folkeoplysende foreninger i Rødovre Kommune desuden få et gratis spot på informationsskærmene til konkrete større enkeltstående arrangementer/events rettet mod et bredt publikum. Folkeoplysende foreninger får som udgangspunkt tildelt 14 dages visning, men perioden kan afkortes, hvis der er så stor efterspørgsel, at der opstår pladsmangel. Hver forening kan maksimalt få et spot på informationsskærmene fire gange om året.

Materiale til informationsskærmene

Dit annoncemateriale skal være os i hænde senest to uger før det skal være online - gerne før. Du leverer selv materiale til dit spot, der sættes op som et helt og færdigt billede i formatet PNG.

Størrelse: Bredde 160 px, højde 210 px

Gode råd om digitale plakater

Tænk i korte og enkle budskaber – det er begrænset, hvor meget tekst de forbipasserende kan nå at læse

  • Lys tekst fungerer godt på mørk/farvet baggrund
  • Brug stor kontrast
  • Brug stor skriftstørrelse – minimum punktstørrelse 30
  • Undgå store, lyse felter
  • Ønsker du en lys baggrund, så undgå at lave den helt hvid. Helt hvid baggrund vil afgive så kraftigt lys, at teksten bliver svær at læse, og lyset risikerer at blænde bilisterne.

Rødovre Kommune forbeholder sig ret til at bede om ændringer i layout eller billedvalg, som forudsætning for at et spot kan blive vist.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider