Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer og det behandler blandt andet sager vedrørende:

  • ældreområdet (plejehjem, hjemmepleje, træning m.v.)
  • sundhedspleje
  • borgerrettet og patientrettet forebyggelse
  • støtte til særligt udsatte børn og deres forældre
  • støtte til voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicap

Se også styrelsesvedtægtens Kapitel V, §16


Formand:
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Næstformand:
Ahmed Dhaqane (A)

Medlemmer:
Jette Louise Larsen (C)
Mogens Brauer (C)
Marianne Christensen (Ø)

 

Møderække 2024

Tirsdag 16-01-2024 kl. 08.00
Tirsdag 06-02-2024 kl. 08.00
Tirsdag 05-03-2024 kl. 08.00
Tirsdag 16-04-2024 kl. 08.00
Tirsdag 14-05-2024 kl. 08.00
Tirsdag 04-06-2024 kl. 08.00
Tirsdag 13-08-2024 kl. 08.00
Tirsdag 10-09-2024 kl. 08.00
Tirsdag 08-10-2024 kl. 08.00
Tirsdag 12-11-2024 kl. 08.00
Tirsdag 03-12-2024 kl. 08.00


Dagsordener for kommende møder

Ingen dagsordener at vise.

Referater for afholdte møder

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Mødeaflysninger

Social- og Sundhedsudvalgets møde tirsdag den 17. marts 2020 er aflyst.