Annie Arnoldsen Petersen - Socialdemokratiet (A)

Annie Arnoldsen Petersen - Socialdemokratiet (A)

Knudsbølvej 32
2610 Rødovre
Telefon: 22 48 66 85
annie.petersen@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Børne- og Skoleudvalget

Fødselsår:
1964

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:
1. januar 2006

Nuværende ansættelse:
Administrativ koordinator, Hvidovre kommune

Tidligere ansættelser:
Bofællesskaberne i Hvidovre

Andre tillidsposter:
Medlem, Handicaprådet
Suppleant, Valgbestyrelse ved kommunale valg
Suppleant, KL's kommunalpolitiske topmøde

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0