Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget består af 5 medlemmer og det behandler blandt andet sager vedrørende:

  • daginstitutioner og dagpleje
  • folkeskolen med tilhørende skolefritidsordninger
  • byggelegepladser
  • specialskoler og specialtilbud
  • ungecenter
  • pædagogisk udviklingscenter

Se også styrelsesvedtægtens Kapitel V, §14


Formand:
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Næstformand:
Anette Rachlitz (A)

Medlemmer:
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

 

 

 

Møderække 2024

Tirsdag 16-01-2024 kl. 16.00
Tirsdag 06-02-2024 kl. 16.00
Tirsdag 05-03-2024 kl. 16.00
Tirsdag 16-04-2024 kl. 16.00
Tirsdag 14-05-2024 kl. 16.00
Tirsdag 04-06-2024 kl. 16.00
Tirsdag 13-08-2024 kl. 16.00
Tirsdag 10-09-2024 kl. 16.00
Tirsdag 08-10-2024 kl. 16.00
Tirsdag 12-11-2024 kl. 16.00
Tirsdag 03-12-2024 kl. 16.00


Dagsordener for kommende møder

Ingen dagsordener at vise.

Referater for afholdte møder

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Mødeaflysninger

Børne- og Skoleudvalgets møde tirsdag den 17. marts 2020 er aflyst.