Henriette Hesselmann Det Konservative Folkeparti (C)

Henriette Hesselmann - Det Konservative Folkeparti (C)

Fortly 24
2610 Rødovre
Telefon: 26 82 08 32 
cn19234@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Skoleudvalget
Klima- og Naturudvalget

Fødselsår: 
1972

  
Indtrådt i kommunalbestyrelsen:

1. januar 2022

Nuværende ansættelse:
Underviser og vejleder ved Basisdansk Lærerteam, Vallensbæk Kommune

Uddannelse:
Cand. mag. Æstetik og Kultur, meritlærer

Andre tillidsposter:
Suppleant, Vestvoldens Ungdomsklub 

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0