Anette Rachlitz Socialdemokratiet (A)

Anette Rachlitz - Socialdemokratiet (A)

Damhus Boulevard 59
Telefon: 61 55 73 87
anette@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Skoleudvalget
Klima- og Naturudvalget

Fødselsår:
1974

  
  
Indtrådt i kommunalbestyrelsen:

1. januar 2022

Nuværende ansættelse:
Gymnasieskolernes Lærerforening

Uddannelse: 
Cand. polit

Andre tillidsposter:
Suppleant, Børn- og Ungeudvalget
Suppleant, I/S Vestforbrændings bestyrelse
Suppleant, Folkeoplysningsudvalget
Medlem, Vestvoldens Ungdomsklub
Suppleant, Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger
Suppleant, Valgbestyrelse ved kommunale valg
Suppleant, KL’s kommunalpolitiske topmøde 

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0