Marianne Christensen - Enhedslisten (Ø)

Marianne Christensen - Enhedslisten (Ø)

Tårnvej 485
2610 Rødovre
Tlf: 29 90 20 18
marianne.christensen@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget    

Fødselsår:
1953

  
Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:

1. januar 2018

Nuværende ansættelse:
Social- og Sundhedsassistent på Broparken (pension pr. 1. april 2018)

Andre tillidsposter:
Heerup museum

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0