Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer og det behandler blandt andet sager vedrørende:

  • folkebiblioteket
  • museumsforhold
  • teater- og biografforhold
  • fritidsaktiviteter for børn og unge
  • voksenundervisning
  • kulturelle arrangementer og musikaktiviteter
  • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
  • planer inden for det kulturelle, biblioteks- og fritidsmæssige område i samarbejde med økonomiudvalget

Se også styrelsesvedtægtens Kapitel V, §15


Formand:
Lene Due (A) 

Næstformand:
Pia Hess Larsen (A)

Medlemmer:
Marianne Christensen (Ø)
Tina Hippe Hansen (C) 
Martin Rosenkrantz (F)

 

 

Møderække 2024

Tirsdag 16-01-2024 kl. 18.00
Tirsdag 06-02-2024 kl. 18.00
Tirsdag 05-03-2024 kl. 18.00
Tirsdag 16-04-2024 kl. 18.00
Tirsdag 14-05-2024 kl. 18.00
Tirsdag 04-06-2024 kl. 18.00
Tirsdag 13-08-2024 kl. 18.00
Tirsdag 10-09-2024 kl. 18.00
Tirsdag 08-10-2024 kl. 18.00
Tirsdag 12-11-2024 kl. 18.00
Tirsdag 03-12-2024 kl. 18.00


Mødeaflysninger

Dagsordener for kommende møder

Ingen dagsordener at vise.

Referater for afholdte møder

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Mødeaflysninger

Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 12. september 2023 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 11. april 2023 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 6. december 2022 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 2. november 2021 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 17. marts 2020 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 10. september 2019 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 9. oktober 2018 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 12. september 2017 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 6. december 2016 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 13. september 2016 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 17. maj 2016 er aflyst.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 15. september 2015 er aflyst.