Tina Hippe Hansen Det Konservative Folkeparti (C)

Tina Hippe Hansen - Det Konservative Folkeparti (C)

Fortly 3b
2610 Rødovre
Telefon: 40 74 83 02
tinahippehansen@remove-this.rk.dk   

Medlem af: 
Kommunalbestyrelsen
Kultur- og Fritidsudvalget

Fødselsår:
1975
  

Indtrådt i kommunalbestyrelsen:
1. januar 2022  

Nuværende ansættelse:
Lærer i folkeskolen

Tidligere ansættelser: 
Lærer på privatskole

Uddannelse: 
Lærer

Andre tillidsposter:
Medlem, Vestbadet
Medlem, Vestvoldens Ungdomsklub

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0