Pia Hess Larsen - Socialdemokratiet (A)

Pia Hess Larsen - Socialdemokratiet (A)

Torbistvej 9
2610 Rødovre
Telefon: 22 45 29 79
Pia.hess.larsen@remove-this.rk.dk

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Kultur- og Fritidsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
 

 

Fødselsår:
1977

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:
1. januar 2014

Nuværende ansættelse:
Folkeskolelærer ved Kildegårdskole Vest i Herlev

Uddannelse: 
Folkeskolelærer

Andre tillidsposter:
Medlem, Vestegnen Kraftvarmeselskab I/S Bestyrelsen
Delegeret, I/S Vestforbrændings generalforsamling
Medlem, Folkeoplysningsudvalget
Medlem, Heerup Museum
Suppleant, Rødovre Kommunale Musikskole
Suppleant, Vestbadet
Suppleant, Vestvoldens Ungdomsklub
Medlem, Rødovre Boligselskabs bestyrelse
Suppleant, KL’s kommunalpolitiske topmøde

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen.

  • Rødovre Boligselskab: 9643 kr.