Martin Rosenkrantz Socialistisk Folkeparti (F)

Martin Rosenkrantz - Socialistisk Folkeparti (F)

Juelsmindevej 125
2610 Rødovre
Telefon: 29 48 74 91
mro@rk.dk 

Medlem af: 
Kommunalbestyrelsen 
Kultur- og Fritidsudvalget

Fødselsår:
1980

  
Indtrådt i kommunalbestyrelsen:

1. januar 2022

Nuværende ansættelse:
Erhvervsmedarbejdet, bankvæsenet

Uddannelse: 
Hhx og Hd. 1 del. 

Andre tillidsposter:
Medlem, Folkeoplysningsudvalget 

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0