Jan Kongebro - Socialdemokratiet (A) - 2. Viceborgmester

Jan Kongebro - Socialdemokratiet (A) - 2. Viceborgmester

Ved Fæstningen 6
2610 Rødovre
Telefon: 23 66 15 99
jko@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Klima- og Naturudvalget 

Fødselsår:
1955

 
Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:

1. januar 2006

Nuværende ansættelse:
Konsulent

Tidligere ansættelser:
Skoleleder AOF Rødovre
Faglig konsulent i Teknisk Landsforbund

Uddannelse:
Mekaniker

Andre tillidsposter:  
Suppleant, Børn- og Ungeudvalget
Medlem af repræsentantskabet, Movia
Medlem, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Kundeforum
Medlem, I/S Vestforbrændings bestyrelse
Bestyrelsesmedlem, Vestbadet
Næstformand, Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger
Næstformand, Valgbestyrelse ved kommunale valg
Delegeret, KL's kommunalpolitiske topmøde
Stedfortræder for borgmesteren, KL’s repræsentantskab
Stedfortræder for borgmesteren, Kredsråd vedr. politiets virksomhed

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen.

  • I/S Vestforbrænding: 25.476