Om de politiske udvalg

Politiske udvalg

Kommunalbestyrelsen er kommunens øverste politiske myndighed. Udover kommunalbestyrelsen består det politiske system i Rødovre Kommune af Økonomiudvalget og seks stående udvalg.

Udvalgenes rolle er blandt andet at belyse sager inden for deres respektive områder og give deres betænkninger videre til Kommunalbestyrelsen, som træffer endelig afgørelse. I nogle sager træffer de stående udvalg selv afgørelse. På det første møde i en valgperiode, vælger udvalgsmedlemmerne i hvert udvalg, hvem der skal være formand og næstformand.

Klik på det enkelte udvalg, hvis du vil vide mere

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider