Social- og sundhedselever

Social- og sundhedselever

Vil du gerne have et job, hvor du sammen med andre fagpersoner og borgerne yder pleje og omsorg.

  • Et job hvor din indsats gør en stor forskel for de mennesker, du arbejder for og med?
  • Jobmuligheder i hele landet og på alle tider af døgnet?

Så tag en social- og sundhedsuddannelse i Rødovre Kommune!

Der er mange veje ind i social- og sundhedsfagene, og uanset hvor du starter, er der gode muligheder for at få et job, enten i Rødovre eller i andre kommuner.

Der er meget lille arbejdsløshed på området, og uddannelsen kan bruges mange forskellige steder. De fleste får job i hjemmeplejen eller på plejehjem, men du kan også søge job på et dagcenter, midlertidige døgnpladser, beskyttede boliger, i psykiatrien eller på et hospital.

Du kan vælge at specialisere dig inden for dit fag, for eksempel i demens eller psykiatri eller du kan efteruddanne dig i andre retninger: sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, politibetjent og meget mere.

Social- og sundhedselever

Fold alle ud

Dit elevforløb

Som elev hos os bliver du en del af et fællesskab, hvor din vejleder, din leder og dine kolleger er med til at støtte op om dit uddannelsesforløb. Vi har også en uddannelsesafdeling, der følger dig gennem hele din uddannelse.

Der er afsat tid og ressourcer til vejledningen – også i en travl hverdag. Du og din vejleder aftaler, hvordan opgaver og vejledning i uddannelsesforløbet hænger sammen med uddannelsesmålene for hvert semester.

Uddannelsen veksler mellem oplæring og skole. I oplæringen er du på en arbejdsplads, hvor du møder borgerne og indgår i fællesskabet på arbejdspladsen. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Du er ansat i kommunen og får løn under hele hovedforløbet, også i de perioder, du er på skolen.

Gennem din oplæringstid i Rødovre vil du udvikle din faglighed i samspil med vejledere og kolleger. Du kommer til at indgå i et tværfagligt team, hvor du møder social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og andre faggrupper, for eksempel ergo- og fysioterapeuter.

Vi har elever i hjemmeplejen, på vores plejehjem, på Midlertidige Døgnpladser og i Genoptræningen.

Skoleforløbet

I skolen er undervisningen delt op i forskellige temaer, der kobler din viden, færdigheder og kompetencer sammen. Der er undervisning ca. seks timer dagligt. Du kan læse mere om undervisningen på https://sosuh.dk/

Kontakt os

Du kan læse mere om social- og sundhedsuddannelserne i Rødovre Kommune her på siden.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål. Vi kan kontaktes via Digital Post ATT: Uddannelsesafsnittet 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider