Elev som social- og sundhedshjælper

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgningsskema til uddannelse som Social- og sundhedshjælper

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Elev som social- og sundhedshjælper

En uddannelse som social- og sundhedshjælper er for dig, der gerne vil arbejde med at yde omsorg, pleje og praktisk hjælp.

Du skal vælge uddannelsen, hvis du har lyst til et job, hvor du er med til at skabe livskvalitet og tryghed for ældre, svækkede eller syge mennesker.

Som social- og sundhedshjælper opnår du viden og færdigheder inden for professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv.

Du lærer at arbejde med borgere i eget hjem eller på plejehjem, så du kan varetage opgaver som:

 • personlig pleje, for eksempel hjælp til daglig hygiejne og påklædning
 • praktisk hjælp, for eksempel rengøring, ordne og servere mad og drikke
 • samarbejde med borgere om at skabe et godt, meningsfuldt og aktivt hverdagsliv
 • dokumentation af dine opgaver hos borgeren
 • rehabilitering, hvor du vejleder og motiverer borgeren til at klare dagligdagen selv
 • dialog og samarbejde med borgeren og dennes pårørende
 • tæt sparring og samarbejde med dine kolleger

I hele forløbet er du ansat i Rødovre Kommune, og har kontakt til medarbejderne i vores centrale uddannelsesteam. Du kommer i oplæring i vores hjemmepleje og/eller på et af vores plejehjem.

Læs mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper på SOSU Hs hjemmeside

Social- og sundhedshjælper

Fold alle ud

Varighed

Hovedforløbet varer et år og to måneder og veksler mellem skole op oplæring.

Din baggrund

For at kunne søge ind på uddannelsen social- og sundhedshjælper skal du være i gang med at tage Grundforløb 2 mod social- og sundhedshjælperuddannelsen, eller have bestået Grundforløb 2 tidligere.

Søg ind som hjælperelev

For at starte på hovedforløbet skal du have en læreplads. Du søger om læreplads i Rødovre via linket selvbetjening øverst på siden.

Ansøgningsfrister

 • Hold januar 2024
  Ansøgningsfrist den 31-10-2023 kl. 12.00
 • Hold juli 2024
  Ansøgningsfrist den 01-05-2024 kl 12.00
 • Hold oktober 2024
  Ansøgningsfrist den 16-08-2024 kl. 12.00

Løn

Løn ydes efter gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål.

Vi kan kontaktes via Digital Post ATT: Uddannelsesafsnittet

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider