EUX-elev

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgningsskema til uddannelse som Social- og sundhedshjælper

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

EUX-elev

Hvis du både vil tage studentereksamen og en erhvervsuddannelse, skal du vælge at blive EUX-elev. Med en EUX-eksamen som social- og sundhedsassistent kan du blive ansat som assistent eller du kan vælge at læse videre på samme vilkår som andre med en toårig studentereksamen.

Vælg uddannelsen hvis du hvis du har lyst til et job, hvor du tager ansvar, koordinerer og skaber sammenhængende pleje for ældre, svækkede eller syge mennesker og har samme muligheder for videreuddannelse som efter en almen gymnasieuddannelse.

Som færdiguddannet kan du arbejde professionelt og selvstændigt med sygepleje, omsorg og rehabilitering. Læs mere om uddannelsen og jobbet som social- og sundhedsassistent

I hele forløbet er du ansat i Rødovre Kommune, og har kontakt til medarbejderne i vores centrale uddannelsesteam. Du kommer også i kortere oplæringsforløb på sygehus og i psykiatrien.

Læs mere om uddannelsen til EUX-uddannelsen på SOSU Hs hjemmeside

EUX-elev

Fold alle ud

Varighed

Hovedforløbet varer tre år, seks måneder og tre uger og veksler mellem skole op oplæring.

Din baggrund

For at kunne søge ind på social- og sundhedsuddannelsen skal du

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig)
  • være vurderet uddannelsesparat
  • have indsendt din studievalgsportfolio.

 

Søg ind som EUX-elev

For at starte på hovedforløbet skal du have en læreplads. Du søger om læreplads i Rødovre via linket selvbetjening øverst på siden.

Ansøgningsfrister

  • Hold juli 2024
  • Ansøgningsfrist den 01-05-2024 kl 12.00

Løn

Løn ydes efter gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål.

Vi kan kontaktes via Digital Post ATT: Uddannelsesafsnittet

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider