Ungdomsuddannelser

For unge der ikke fyldt 26 er der produktionsskoler og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse