Produktionsskoler

Læs også

Fold alle ud

Hvem kan komme på produktionsskole?

Hvis du ikke ved, hvad du skal lave efter folkeskolen, eller du er gået i stå i din ungdomsuddannelse, kan du komme på produktionsskole. Du må ikke være fyldt 25 år, og du må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse, men du skal have afsluttet folkeskolens 9. klasse.

Hvordan bliver jeg optaget?

Ønsker du at søge optagelse på en produktionsskole, kan du tage kontakt til skolen eller søge via hjemmesiden optagelse.dk.

Du kan få vejledning

Skolerne har vejledere, der altid er klar til at rådgive dig og hjælpe dig med at lægge en plan for fremtiden efter skolen. Hvis du ønsker det, kan du på skolen tage en Erhvervsgrunduddannelse (EGU), som du kan bruge til at komme ind på fx en teknisk skole eller en social- og sundhedsskole senere hen.

Undervisningen

Undervisningen på produktionsskolerne er praktisk, og skolerne har ingen eksamen. Der er også boglig undervisning på skolen, men det er frivilligt, om du vil deltage.

Skolerne har værksteder, hvor der arbejdes med praktiske opgaver og produktion af produkter, der sælges videre. Det er forskelligt, hvilke værksteder skolerne kan byde på, men det kan fx være:

  • træ
  • tekstiler
  • køkken
  • landbrug/gartneri
  • webdesign
  • teater
  • musik.

Skoleydelse

Mens du går på skolen, modtager du skoleydelse, hvis du ikke modtager andre penge fra det offentlige. Skoleydelsens størrelse bestemmes hvert år som en del af finansloven.

Husk, at produktionsskolen skal have dit frikort/skattekort, når du begynder på skolen, hvis du skal have skoleydelse.

Ydelsen er på 366 kr. om ugen for elever under 18 år. Hvis du er over 18 år, men bor hjemme, får du 634 kr. om ugen. Er du udeboende og over 18 år, hæves beløbet til 1.471 kr. om ugen (2019).

Hvis du vil klage

Har du fået afslag på din ansøgning om optagelse på en produktionsskole, kan du klage skriftligt eller mundtligt til kommunen. Kommunen skal svare dig inden for en uge, og afgørelsen kan ikke sendes videre til andre myndigheder.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider